Samford at Belmont - - Nov. 11, 2019 (Photo Courtesy: Belmont University Athletics/Sam Simpkins)